شهرداري بم

شهرداري بم

بازی پیش رو

آخرین بازی

پرسپوليس گناوه
پرسپوليس گناوه
1396/01/22
2 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري بم
شهرداري بم

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پرسپوليس گناوه 1:2 شهرداري بم 1396/01/22 ليگ دسته سه
شهرداري بم 2:4 شهرداري فيرزآباد 1396/01/16 ليگ دسته سه
شاهين پارس تهران 4:3 شهرداري بم 1396/01/10 ليگ دسته سه
شهرداري بم 2:1 کیان بختیاری 1395/12/23 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 2:0 شهرداري بم 1395/12/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات