صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

  • تاریخ تاسیس: 1351
  • تختی آبادان

بازی پیش رو

آخرین بازی

گسترش فولاد
گسترش فولاد
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
بهادر عبدي 40 1361/02/10 95/96فصل 2,000,000,000 ریال

حسن هوري
(بازیکن سابق)

1 1363/11/22 0 ریال
حسين بغلاني 15 1369/05/13 95/96فصل 4,750,000,000 ریال
حکيم نصاري 8 1365/10/01 95/96فصل 4,700,000,000 ریال
رضا نوروزي 9 1361/06/03 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
عزيز معبودي حقيقي 16 1365/12/01 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
عقيل اعتمادي 22 1366/02/03 95/96فصل 400,000,000 ریال
علي عبداله زاده 5 1371/10/14 95/96فصل 3,700,000,000 ریال
عليرضا نورمحمدي 24 1360/04/12 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
محمد رضا پور محمد ابوذر 7 1365/11/18 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
محمد زبير نيک نفس 20 1372/01/23 95/96فصل 4,100,000,000 ریال

مصطفي احمدي
(بازیکن سابق)

13 1371/06/25 0 ریال

ميلاد جهاني
(بازیکن سابق)

11 1368/01/16 0 ریال
ناصر سالاري 44 1365/12/04 96/97فصل 1,200,000 ریال

فرشاد فرجي خنکداري
(بازیکن سابق)

3 1373/01/18 0 ریال
امير زليکاني تلاوکي 10 1368/05/29 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
مجتبي ممشلي 4 1367/06/24 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
محمد شادکام 17 1369/02/09 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
علي هليچي 32 1374/07/15 96/97فصل 800,000,000 ریال
محمود داري زاده 12 1373/06/12 95/96فصل 1,800,000,000 ریال
محمد دريس 33 1374/10/03 97/98فصل 900,000,000 ریال
ميلاد شعبانلو 30 1373/10/12 95/96فصل 600,000,000 ریال

بهنام بنيادزاده
(بازیکن سابق)

1373/06/24 0 ریال
مسلم مجدمي 23 1375/04/16 97/98فصل 600,000,000 ریال
سينا عارفنيا 26 1373/04/10 95/96فصل 250,000,000 ریال
حسين ساکي 19 1376/02/20 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
سيد ميلاد موسوي 21 1373/10/22 97/98فصل 300,000,000 ریال
ياسر پاپي 35 1377/01/25 97/98فصل 300,000,000 ریال
گويي هيان کيم 6 1369/01/04 95/96فصل 4,576,000,000 ریال
ميلاد داغري 25 1374/01/08 95/96فصل 250,000,000 ریال
حسين جعفري 27 1374/03/12 95/96فصل 250,000,000 ریال
هومان اميدي سرغولي 28 1375/10/28 96/97فصل 250,000,000 ریال
رشيد البي 2 1365/01/09 95/96فصل 4,576,000,000 ریال
رضا جبيره 29 1376/04/16 97/98فصل 250,000,000 ریال
برونو اوليويرا ماتوس 14 1369/06/05 95/96فصل 4,900,000,000 ریال
ميثم داودپور فرهاني 31 1378/06/27 95/96فصل 150,000,000 ریال

دني مانويل سانتويا
(بازیکن سابق)

18 1367/04/24 0 ریال
علي صلاح هاشم 77 1366/02/11 95/96فصل 2,304,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
کاظم فرهاني 1355/11/29 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
فيروز کريمي 1334/12/24 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
کريم رکاني 1351/01/06 95/96فصل 225,000,000 ریال
سيد مهدي موسوي سندروني 1347/01/01 95/96فصل 700,000,000 ریال
فريد شياسي اراني 1349/06/18 95/96فصل 600,000,000 ریال
غلامحسين امين فر 1342/06/10 95/96فصل 800,000,000 ریال
مهرداد خادمي 1357/07/01 95/96فصل 1,450,000,000 ریال
حکيم عوده پور 1344/01/01 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
نادر مظفري 1354/09/14 95/96فصل 200,000,000 ریال
ويليام مارکوزي 1337/09/29 95/96فصل 3,520,000,000 ریال
علي گنجعلي 1368/02/31 95/96فصل ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
گسترش 0:1 صنعت نفت 1396/02/14 لیگ برتر
صنعت نفت 1:0 فولاد‌ 1396/02/09 لیگ برتر
سايپا 2:0 صنعت نفت 1396/01/31 لیگ برتر
صنعت نفت 1:1 س. جامگان 1396/01/25 لیگ برتر
ذوب آهن 1:1 صنعت نفت 1396/01/17 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات