صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

  • تاریخ تاسیس: 1351
  • تختی آبادان

بازی پیش رو

سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1395/11/09
ساعت 15:00
لیگ برتر
صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان

آخرین بازی

صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
1395/11/03
0 : 3
لیگ برتر
استقلال تهران
استقلال تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
حسن هوري 1 1363/11/22 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
حسين بغلاني 15 1369/05/13 95/96فصل 4,750,000,000 ریال
حکيم نصاري 8 1365/10/01 95/96فصل 4,700,000,000 ریال
رضا نوروزي 9 1361/06/03 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
عقيل اعتمادي 22 1366/02/03 95/96فصل 400,000,000 ریال
علي عبداله زاده 5 1371/10/14 95/96فصل 3,700,000,000 ریال
محمد رضا پور محمد ابوذر 7 1365/11/18 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
محمد زبير نيک نفس 20 1372/01/23 95/96فصل 4,100,000,000 ریال
مصطفي احمدي 13 1371/06/25 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
ميلاد جهاني 11 1368/01/16 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
فرشاد فرجي خنکداري 3 1373/01/18 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
امير زليکاني تلاوکي 10 1368/05/29 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
مجتبي ممشلي 4 1367/06/24 95/96فصل 3,500,000,000 ریال
محمد شادکام 17 1369/02/09 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
محمود داري زاده 12 1373/06/12 95/96فصل 1,800,000,000 ریال
محمد دريس 33 1374/10/03 97/98فصل 900,000,000 ریال
ميلاد شعبانلو 30 1373/10/12 95/96فصل 600,000,000 ریال
بهنام بنيادزاده 1373/06/24 96/97فصل ریال
مسلم مجدمي 23 1375/04/16 97/98فصل 600,000,000 ریال
سينا عارفنيا 26 1373/04/10 95/96فصل 250,000,000 ریال
حسين ساکي 19 1376/02/20 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
سيد ميلاد موسوي 21 1373/10/22 97/98فصل 300,000,000 ریال
ياسر پاپي 35 1377/01/25 97/98فصل 300,000,000 ریال
گويي هيان کيم 6 1369/01/04 95/96فصل 4,576,000,000 ریال
ميلاد داغري 25 1374/01/08 95/96فصل 250,000,000 ریال
حسين جعفري 27 1374/03/12 95/96فصل 250,000,000 ریال
هومان اميدي سرغولي 28 1375/10/28 96/97فصل 250,000,000 ریال
رشيد البي 2 1365/01/09 95/96فصل 4,576,000,000 ریال
رضا جبيره 29 1376/04/16 97/98فصل 250,000,000 ریال
برونو اوليويرا ماتوس 14 1369/06/05 95/96فصل 4,900,000,000 ریال
ميثم داودپور فرهاني 31 1378/06/27 95/96فصل 150,000,000 ریال
دني مانويل سانتويا 18 1367/04/24 95/96فصل 5,525,750,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
کاظم فرهاني 1355/11/29 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
نادر دست نشان 1338/09/07 95/96فصل 6,000,000,000 ریال
کريم رکاني 1351/01/06 95/96فصل 225,000,000 ریال
سيد مهدي موسوي سندروني 1347/01/01 95/96فصل 700,000,000 ریال
فريد شياسي اراني 1349/06/18 95/96فصل 600,000,000 ریال
غلامحسين امين فر 1342/06/10 95/96فصل 800,000,000 ریال
مهرداد خادمي 1357/07/01 95/96فصل 1,450,000,000 ریال
حکيم عوده پور 1344/01/01 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
نادر مظفري 1354/09/14 95/96فصل 200,000,000 ریال
ويليام مارکوزي 1337/09/29 95/96فصل 3,520,000,000 ریال
علي گنجعلي 1368/02/31 95/96فصل ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
صنعت نفت 3:0 استقلال 1395/11/03 لیگ برتر
تراکتور 2:2 صنعت نفت 1395/10/28 لیگ برتر
صنعت نفت 1:2 صبا 1395/10/22 لیگ برتر
صنعت نفت 1:0 گسترش 1395/10/06 لیگ برتر
فولاد‌ 0:3 صنعت نفت 1395/09/26 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
سپاهان صنعت نفت 1395/11/09 لیگ برتر
صنعت نفت نفت 1395/11/15 لیگ برتر
اس.خوزستان صنعت نفت 1395/11/21 لیگ برتر
صنعت نفت پدیده 1395/11/29 لیگ برتر
صنعت نفت پيکان 1395/12/13 لیگ برتر