آلومينيوم آبسکون تهران

آلومينيوم آبسکون تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري کامياران
شهرداري کامياران
1396/02/02
3 : 0
ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران
آلومينيوم آبسکون تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري کامياران 0:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/02/02 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 0:5 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/27 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 3:1 شهداي رزکان کرج 1396/01/21 ليگ دسته سه
صنعت ساري 1:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/15 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 0:1 ملي پوشان تبريز 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات