پاراگ تهران

پاراگ تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

شاهين پارس تهران
شاهين پارس تهران
1396/01/22
1 : 0
ليگ دسته سه
پاراگ تهران
پاراگ تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شاهين پارس تهران 0:1 پاراگ تهران 1396/01/22 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 1:1 ملي حفاري اهواز 1396/01/16 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 1:0 پاراگ تهران 1396/01/10 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 1:1 مس نوين کرمان 1395/12/23 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 2:0 شهرداري بم 1395/12/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات