پاراگ تهران

پاراگ تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

پاراگ تهران
پاراگ تهران
1396/02/03
6 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد
شهرداري فيرزآباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پاراگ تهران 1:6 شهرداري فيرزآباد 1396/02/03 ليگ دسته سه
برق شيراز 1:4 پاراگ تهران 1396/01/28 ليگ دسته سه
شاهين پارس تهران 0:1 پاراگ تهران 1396/01/22 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 1:1 ملي حفاري اهواز 1396/01/16 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 1:0 پاراگ تهران 1396/01/10 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات