شهداي ماکران مياندرود

شهداي ماکران مياندرود

بازی پیش رو

آخرین بازی

پرسپوليس مشهد
پرسپوليس مشهد
1396/02/02
2 : 1
ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود
شهداي ماکران مياندرود

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پرسپوليس مشهد 1:2 شهداي ماکران مياندرود 1396/02/02 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:1 استقلال نوين بجنورد 1396/01/27 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:0 شهداي بابلسر 1396/01/21 ليگ دسته سه
بهمن سبز البرز 0:0 شهداي ماکران مياندرود 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:2 اسپيدار تهران 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات