کارون اروند خرمشهر

کارون اروند خرمشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

کارون اروند خرمشهر
کارون اروند خرمشهر
1395/12/10
0 : 0
ليگ دسته دو
شهرداري اراک
شهرداري اراک

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کارون اروند خرمشهر 0:0 شهرداري اراک 1395/12/10 ليگ دسته دو
زاگرس ياسوج 0:0 کارون اروند خرمشهر 1395/12/04 ليگ دسته دو
کارون اروند خرمشهر 0:1 شهباز نوژان البرز 1395/11/29 ليگ دسته دو
سپهر نقش جهان 0:0 کارون اروند خرمشهر 1395/11/24 ليگ دسته دو
کارون اروند خرمشهر 0:3 قشقايي شيراز 1395/11/09 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات