آبي پوشان اردبيل

آبي پوشان اردبيل

بازی پیش رو

آخرین بازی

آبي پوشان اردبيل
آبي پوشان اردبيل
1395/12/04
3 : 0
ليگ دسته دو
شهرداري اروميه
شهرداري اروميه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
آبي پوشان اردبيل 0:3 شهرداري اروميه 1395/12/04 ليگ دسته دو
شهيد کريمي جويبار 0:1 آبي پوشان اردبيل 1395/11/27 ليگ دسته دو
پترو کيان شوشتر 1:3 آبي پوشان اردبيل 1395/11/20 ليگ دسته دو
آبي پوشان اردبيل 1:0 استقلال ب آبي تهران 1395/11/12 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 4:1 آبي پوشان اردبيل 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات