شاهين شهرداري بوشهر

شاهين شهرداري بوشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري تبريز
شهرداري تبريز
1395/12/03
0 : 1
ليگ دسته دو
شاهين شهرداري بوشهر
شاهين شهرداري بوشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري 1:0 شاهين شهرداري بوشهر 1395/12/03 ليگ دسته دو
شاهين شهرداري بوشهر 0:0 کاسپین ق 1395/11/26 ليگ دسته دو
باني گستر کيش 3:0 شاهين شهرداري بوشهر 1395/11/19 ليگ دسته دو
شاهين شهرداري بوشهر 0:1 شاهين ماهشهر 1395/11/11 ليگ دسته دو
شهرداري همدان 0:3 شاهين شهرداري بوشهر 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات