استقلال نوين بجنورد

استقلال نوين بجنورد

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي بابلسر
شهداي بابلسر
1396/02/03
2 : 2
ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد
استقلال نوين بجنورد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي بابلسر 2:2 استقلال نوين بجنورد 1396/02/03 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:1 استقلال نوين بجنورد 1396/01/27 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:4 بهمن سبز البرز 1396/01/21 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 0:2 استقلال نوين بجنورد 1396/01/15 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:2 نسل ابومسلم مشهد 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات