استقلال نوين بجنورد

استقلال نوين بجنورد

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال نوين بجنورد
استقلال نوين بجنورد
1396/01/21
4 : 1
ليگ دسته سه
بهمن سبز البرز
بهمن سبز البرز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال نوين بجنورد 1:4 بهمن سبز البرز 1396/01/21 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 0:2 استقلال نوين بجنورد 1396/01/15 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:2 نسل ابومسلم مشهد 1396/01/09 ليگ دسته سه
انتظار بجنورد 1:0 استقلال نوين بجنورد 1395/12/23 ليگ دسته سه
استقلال جوان خان ببين 1:2 استقلال نوين بجنورد 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات