استقلال تهران

استقلال تهران

  • تاریخ تاسیس: 1324
  • آزادی تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

العین امارات
العین امارات
1396/03/08
6 : 1
ليگ قهرمانان آسیا
استقلال تهران
استقلال تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)

آرش افشين
(بازیکن سابق)

16 1368/11/01 0 ریال
اميد ابراهيمي 6 1366/06/25 95/96فصل 12,000,000,000 ریال

بختيار رحماني
(بازیکن سابق)

7 1370/07/01 0 ریال
بهنام برزايي 77 1371/11/22 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
جابر انصاري 11 1365/10/20 95/96فصل 8,500,000,000 ریال
خسرو حيدري 2 1362/06/23 97/98فصل 12,000,000,000 ریال
سيد حسين حسيني 22 1371/04/09 97/98فصل 5,000,000,000 ریال
سيد مجيد حسيني 33 1375/03/31 95/96فصل 2,500,000,000 ریال
سيد مهدي رحمتي اسکويي 1 1359/04/07 97/98فصل 12,000,000,000 ریال
علي قرباني 17 1369/06/27 96/97فصل 6,500,000,000 ریال
فرشيد اسماعيلي 88 1372/12/04 96/97فصل 3,000,000,000 ریال
فرشيد باقري 14 1371/03/15 96/97فصل 9,500,000,000 ریال
کاوه رضايي 9 1371/01/16 95/96فصل 10,000,000,000 ریال
لئوناردو پادواني سليني 90 1362/12/21 95/96فصل 9,800,000,000 ریال

محمد امين حاج محمدي
(بازیکن سابق)

55 1369/11/25 0 ریال

ميثم مجيدي
(بازیکن سابق)

20 1365/08/03 0 ریال
ميعاد يزداني بجارسري 13 1371/06/04 97/98فصل 1,200,000,000 ریال
وريا غفوري 21 1366/06/29 95/96فصل 11,000,000,000 ریال
يعقوب کريمي 8 1370/06/09 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
هراير مگويان 15 1365/09/02 96/97فصل 12,000,000,000 ریال
سيد محسن کريمي 28 1373/06/29 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
اميد نورافکن 24 1376/01/20 95/96فصل 1,500,000,000 ریال
مجتبي حق دوست 74 1374/11/02 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
محمد مهدي رجبي فر 1376/08/28 95/96فصل ریال
عليرضا سيار 99 1372/12/15 95/96فصل 300,000,000 ریال
ميلاد زکي پور کينجي 18 1374/09/02 97/98فصل 1,200,000,000 ریال
رابسون جانواريو 3 1373/02/14 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
عبدالعظيم گوگ 30 1374/11/05 97/98فصل 300,000,000 ریال
ارشيا آقابابازاده 19 1374/08/14 95/96فصل 600,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
حمداله آقابابازاده 1343/08/01 95/96فصل 2,250,000,000 ریال
عليرضا منصوريان 1350/09/17 97/98فصل 10,000,000,000 ریال
محمد خرمگاه 1352/07/01 95/96فصل 2,250,000,000 ریال
منصور پورحيدري 1324/11/06 95/96فصل 2,000,000,000 ریال
بهتاش فريبا 1334/11/22 95/96فصل 200,000,000 ریال
مدد جباري 1339/10/01 95/96فصل 650,000,000 ریال
حسين امانتي 1357/05/25 95/96فصل 350,000,000 ریال
کاوه ستوده ديلمي 1339/01/27 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
محمد حسين زرندي 1362/04/27 95/96فصل 500,000,000 ریال
سيد عباس مهريزي 1358/11/16 95/96فصل 650,000,000 ریال
مهرشاد رهبري 1367/10/17 95/96فصل 650,000,000 ریال
علي چيني 1355/04/19 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
سيد محمد صالح مصطفوي 1358/06/29 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
محسن خدايي 1356/02/21 95/96فصل ریال
استيون جونز 1358/01/13 95/96فصل 4,200,000,000 ریال
حسن خانبان 1358/06/29 95/96فصل 500,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
العین.ام 1:6 استقلال 1396/03/08 ليگ قهرمانان آسیا
استقلال 0:1 العین.ام 1396/03/01 ليگ قهرمانان آسیا
التعاون.ع 2:1 استقلال 1396/02/19 ليگ قهرمانان آسیا
استقلال 1:2 سپاهان 1396/02/14 لیگ برتر
پدیده 2:1 استقلال 1396/02/09 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات