فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

  • تاریخ تاسیس: 1365
  • تختی اهواز

بازی پیش رو

ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
1395/11/04
ساعت 16:40
لیگ برتر
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان

آخرین بازی

فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
1395/10/29
0 : 3
لیگ برتر
پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
احمد عبداله زاده 20 1372/02/16 96/97فصل 3,200,000,000 ریال
اسماعيل شريفات 10 1367/03/16 95/96فصل 9,000,000,000 ریال
اکبر ايماني قره آغاج 11 1371/01/01 95/96فصل 6,500,000,000 ریال
ايوب والي 4 1366/05/18 95/96فصل 4,500,000,000 ریال
بهرام رشيد فرخي 21 1371/02/21 95/96فصل 2,300,000,000 ریال
حميد بوحمدان 8 1368/05/01 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
ساسان انصاري 3 1370/02/14 95/96فصل 6,000,000,000 ریال
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6 1361/12/08 95/96فصل 9,500,000,000 ریال
مهرداد جماعتي 24 1368/07/15 95/96فصل 7,500,000,000 ریال
مهرداد طهماسبي 1 1364/06/19 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
وحيد طالبلو 99 1361/03/05 95/96فصل 5,000,000,000 ریال
يوسف وکيا 40 1372/07/08 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 1362/03/05 95/96فصل 11,550,000,000 ریال
هادي حبيبي نژاد 32 1374/07/25 96/97فصل 600,000,000 ریال
بهمن جهان تيغ 1373/12/23 95/96فصل ریال
محمد اهل شاخه 5 1372/03/24 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
عبدالله ناصري 77 1371/02/30 96/97فصل 1,200,000,000 ریال
احسان مراديان 22 1373/06/29 96/97فصل 900,000,000 ریال
سينا مريدي 18 1375/02/16 96/97فصل 500,000,000 ریال
ميلاد پاک پرور 17 1373/07/11 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
محمود مطلق زاده 88 1373/02/21 96/97فصل 250,000,000 ریال
مهدي دلاورزاده 28 1373/10/24 97/98فصل 200,000,000 ریال
ميلاد بدرقه 70 1375/05/27 97/98فصل 250,000,000 ریال
مجتبي نجاريان 2 1376/11/05 97/98فصل 200,000,000 ریال
مهرداد هراتيان 27 1376/08/11 97/98فصل 200,000,000 ریال
صابر حرداني 30 1375/08/06 97/98فصل 250,000,000 ریال
جعفر دسومي 29 1374/07/18 97/98فصل 200,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
جهانبخش داراب پور 1339/09/23 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
عزيز فريسات 1351/06/03 95/96فصل 900,000,000 ریال
نعيم سعداوي سعد 1347/03/26 395/96فصل 3,500,000,000 ریال
بهنام تقي زاده 1353/05/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
غلامرضا باغ آبادي 1337/04/15 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
علي حميدي نيا 1344/09/03 95/96فصل 485,000,000 ریال
بهروز عباسي 1358/06/19 95/96فصل 485,000,000 ریال
اکبر مرادي 1340/07/22 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
عليرضا کاه کش 1353/01/02 95/96فصل 600,000,000 ریال
اميرعباس منظمي 1358/06/05 95/96فصل 660,000,000 ریال
موسي سواري 1350/04/04 95/96فصل 800,000,000 ریال
مسعود داناييان 1340/10/01 95/96فصل 600,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
فولاد‌ 3:0 پرسپولیس 1395/10/29 لیگ برتر
ماشین سازی 0:0 فولاد‌ 1395/10/24 لیگ برتر
پيکان 1:2 فولاد‌ 1395/10/03 لیگ برتر
فولاد‌ 0:3 صنعت نفت 1395/09/26 لیگ برتر
اس.خوزستان 1:0 فولاد‌ 1395/09/19 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
ذوب آهن فولاد‌ 1395/11/04 لیگ برتر
فولاد‌ س. جامگان 1395/11/09 لیگ برتر
سايپا فولاد‌ 1395/11/14 لیگ برتر
پدیده فولاد‌ 1395/11/21 لیگ برتر
فولاد‌ گسترش 1395/11/28 لیگ برتر