شهداي بابلسر

شهداي بابلسر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي بابلسر
شهداي بابلسر
1396/02/03
2 : 2
ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد
استقلال نوين بجنورد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي بابلسر 2:2 استقلال نوين بجنورد 1396/02/03 ليگ دسته سه
انتظار بجنورد 0:0 شهداي بابلسر 1396/01/27 ليگ دسته سه
شهداي ماکران مياندرود 0:0 شهداي بابلسر 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 2:3 استقلال جوان خان ببين 1396/01/15 ليگ دسته سه
بهمن سبز البرز 2:1 شهداي بابلسر 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات