شهداي بابلسر

شهداي بابلسر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهداي ماکران مياندرود
شهداي ماکران مياندرود
1396/01/21
0 : 0
ليگ دسته سه
شهداي بابلسر
شهداي بابلسر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهداي ماکران مياندرود 0:0 شهداي بابلسر 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 2:3 استقلال جوان خان ببين 1396/01/15 ليگ دسته سه
بهمن سبز البرز 2:1 شهداي بابلسر 1396/01/09 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 0:6 اميد حسن آباد 1395/12/23 ليگ دسته سه
شهداي بابلسر 0:1 اسپيدار تهران 1395/12/16 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات