کارا شيراز

کارا شيراز

بازی پیش رو

آخرین بازی

شاهين ماهشهر
شاهين ماهشهر
1395/12/03
6 : 0
ليگ دسته دو
کارا شيراز
کارا شيراز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شاهين ماهشهر 0:6 کارا شيراز 1395/12/03 ليگ دسته دو
کارا شيراز 6:1 پاس 1395/11/26 ليگ دسته دو
هف سمنان 1:3 کارا شيراز 1395/11/19 ليگ دسته دو
کارا شيراز 2:1 نیروی زمینی 1395/11/11 ليگ دسته دو
شهرداري 0:3 کارا شيراز 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات