نسل ابومسلم مشهد

نسل ابومسلم مشهد

بازی پیش رو

آخرین بازی

اميد حسن آباد
اميد حسن آباد
1396/01/21
3 : 1
ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد
نسل ابومسلم مشهد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اميد حسن آباد 1:3 نسل ابومسلم مشهد 1396/01/21 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 1:0 پرسپوليس مشهد 1396/01/16 ليگ دسته سه
استقلال نوين بجنورد 1:2 نسل ابومسلم مشهد 1396/01/09 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 1:2 شهداي ماکران مياندرود 1395/12/23 ليگ دسته سه
نسل ابومسلم مشهد 0:1 بهمن سبز البرز 1395/12/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات