شهرداري فيرزآباد

شهرداري فيرزآباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

پاراگ تهران
پاراگ تهران
1396/02/03
6 : 1
ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد
شهرداري فيرزآباد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پاراگ تهران 1:6 شهرداري فيرزآباد 1396/02/03 ليگ دسته سه
شاهين پارس تهران 3:1 شهرداري فيرزآباد 1396/01/28 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 1:1 کیان بختیاری 1396/01/22 ليگ دسته سه
شهرداري بم 2:4 شهرداري فيرزآباد 1396/01/16 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 2:0 پرسپوليس برازجان 1396/01/10 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات