شهرداري ماهشهر

شهرداري ماهشهر

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري ماهشهر
شهرداري ماهشهر
1396/07/24
0 : 0
لیگ دسته یک جدید
فجر سپاسي شیراز
فجر سپاسي شیراز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري ماهشهر 0:0 فجر 1396/07/24 لیگ دسته یک جدید
صبا 1:1 شهرداري ماهشهر 1396/07/18 لیگ دسته یک جدید
شهرداري ماهشهر 0:0 مس 1396/07/12 لیگ دسته یک جدید
اکسين البرز 0:1 شهرداري ماهشهر 1396/07/03 لیگ دسته یک جدید
شهرداري ماهشهر 2:2 نساجی.م 1396/06/27 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات