شهرداري کامياران

شهرداري کامياران

بازی پیش رو

آخرین بازی

اتحاد ساري
اتحاد ساري
1396/01/21
0 : 0
ليگ دسته سه
شهرداري کامياران
شهرداري کامياران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اتحاد ساري 0:0 شهرداري کامياران 1396/01/21 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 0:0 خوشه طلايي ثنا 1396/01/15 ليگ دسته سه
شهداي رزکان کرج 2:2 شهرداري کامياران 1396/01/09 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 1:1 پيام مقاومت ساري 1395/12/23 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 0:4 صنعت ساري 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات