شهرداري اروميه

شهرداري اروميه

بازی پیش رو

آخرین بازی

آبي پوشان اردبيل
آبي پوشان اردبيل
1395/12/04
3 : 0
ليگ دسته دو
شهرداري اروميه
شهرداري اروميه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
آبي پوشان اردبيل 0:3 شهرداري اروميه 1395/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 1:1 پترو کيان شوشتر 1395/11/28 ليگ دسته دو
استقلال ب آبي تهران 2:1 شهرداري اروميه 1395/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 2:2 نفت نوين آبادان 1395/11/11 ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس 2:2 شهرداري اروميه 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات