استقلال ب آبي تهران

استقلال ب آبي تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

استقلال ب آبي تهران
استقلال ب آبي تهران
1395/12/04
1 : 2
ليگ دسته دو
شهرداري کاشان
شهرداري کاشان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال ب آبي تهران 2:1 شهرداري کاشان 1395/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري فومن 1:3 استقلال ب آبي تهران 1395/11/27 ليگ دسته دو
استقلال ب آبي تهران 2:1 شهرداري اروميه 1395/11/20 ليگ دسته دو
آبي پوشان اردبيل 1:0 استقلال ب آبي تهران 1395/11/12 ليگ دسته دو
استقلال ب آبي تهران 0:1 پترو کيان شوشتر 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات