اميد حسن آباد

اميد حسن آباد

بازی پیش رو

آخرین بازی

اميد حسن آباد
اميد حسن آباد
1396/02/02
0 : 0
ليگ دسته سه
بهمن سبز البرز
بهمن سبز البرز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اميد حسن آباد 0:0 بهمن سبز البرز 1396/02/02 ليگ دسته سه
اسپيدار تهران 1:2 اميد حسن آباد 1396/01/27 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 1:3 نسل ابومسلم مشهد 1396/01/21 ليگ دسته سه
انتظار بجنورد 0:2 اميد حسن آباد 1396/01/15 ليگ دسته سه
اميد حسن آباد 2:0 استقلال جوان خان ببين 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات