ملي حفاري اهواز

ملي حفاري اهواز

بازی پیش رو

آخرین بازی

ملي حفاري اهواز
ملي حفاري اهواز
1396/01/22
3 : 0
ليگ دسته سه
برق شيراز
برق شيراز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ملي حفاري اهواز 0:3 برق شيراز 1396/01/22 ليگ دسته سه
پاراگ تهران 1:1 ملي حفاري اهواز 1396/01/16 ليگ دسته سه
مس نوين کرمان 0:2 ملي حفاري اهواز 1396/01/10 ليگ دسته سه
ملي حفاري اهواز 0:0 پرسپوليس گناوه 1395/12/23 ليگ دسته سه
ملي حفاري اهواز 0:5 شهرداري فيرزآباد 1395/12/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات