ملي پوشان تبريز

ملي پوشان تبريز

بازی پیش رو

آخرین بازی

پيام مقاومت ساري
پيام مقاومت ساري
1396/01/21
1 : 0
ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز
ملي پوشان تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
پيام مقاومت ساري 0:1 ملي پوشان تبريز 1396/01/21 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 1:2 چوکا تالش 1396/01/15 ليگ دسته سه
آلومينيوم آبسکون تهران 0:1 ملي پوشان تبريز 1396/01/09 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 1:2 اتحاد ساري 1395/12/23 ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز 0:1 شهداي رزکان کرج 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات