نفت نوين آبادان

نفت نوين آبادان

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت نوين آبادان
نفت نوين آبادان
1395/12/04
3 : 0
ليگ دسته دو
بادران نوين تهران
بادران نوين تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت نوين آبادان 0:3 بادران نوين تهران 1395/12/04 ليگ دسته دو
شهرداري کاشان 0:2 نفت نوين آبادان 1395/11/27 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 1:2 شهرداري فومن 1395/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري اروميه 2:2 نفت نوين آبادان 1395/11/11 ليگ دسته دو
نفت نوين آبادان 4:1 آبي پوشان اردبيل 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات