شهرداري همدان

شهرداري همدان

بازی پیش رو

آخرین بازی

هف سمنان
هف سمنان
1395/12/03
2 : 0
ليگ دسته دو
شهرداري همدان
شهرداري همدان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
هف سمنان 0:2 شهرداري همدان 1395/12/03 ليگ دسته دو
شهرداري همدان 0:1 نیروی زمینی 1395/11/26 ليگ دسته دو
شهرداري 0:2 شهرداري همدان 1395/11/19 ليگ دسته دو
شهرداري همدان 0:3 باني گستر کيش 1395/11/11 ليگ دسته دو
شهرداري همدان 0:3 شاهين شهرداري بوشهر 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات