پرسپوليس برازجان

پرسپوليس برازجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

برق شيراز
برق شيراز
1396/02/03
3 : 0
ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان
پرسپوليس برازجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
برق شيراز 0:3 پرسپوليس برازجان 1396/02/03 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 2:1 ملي حفاري اهواز 1396/01/28 ليگ دسته سه
مس نوين کرمان 0:2 پرسپوليس برازجان 1396/01/22 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 1:3 پرسپوليس گناوه 1396/01/16 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 2:0 پرسپوليس برازجان 1396/01/10 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات