مقاومت تهران

مقاومت تهران

بازی پیش رو

آخرین بازی

مقاومت تهران
مقاومت تهران
1396/02/02
0 : 0
ليگ دسته سه
ملي پوشان تبريز
ملي پوشان تبريز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
مقاومت تهران 0:0 ملي پوشان تبريز 1396/02/02 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:0 شهرداري کامياران 1396/01/27 ليگ دسته سه
خوشه طلايي ثنا 0:1 مقاومت تهران 1396/01/21 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:0 پيام مقاومت ساري 1396/01/15 ليگ دسته سه
مقاومت تهران 0:2 آلومينيوم آبسکون تهران 1395/12/23 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات