خونه به خونه مازندران

خونه به خونه مازندران

بازی پیش رو

خونه به خونه مازندران
خونه به خونه مازندران
1396/08/05
ساعت 14:00
جام حذفی
سیاه جامگان
سیاه جامگان

آخرین بازی

خونه به خونه مازندران
خونه به خونه مازندران
1396/07/24
0 : 0
لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خونه به خونه 0:0 ماشین سازی 1396/07/24 لیگ دسته یک جدید
بادران تهران 0:0 خونه به خونه 1396/07/18 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 1:3 ایرانجوان بوشهر 1396/07/12 لیگ دسته یک جدید
نفت.م.س 1:0 خونه به خونه 1396/07/01 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 2:1 فجر 1396/06/27 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
خونه به خونه س. جامگان 1396/08/05 جام حذفی