صنعت ساري

صنعت ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

چوکا تالش
چوکا تالش
1396/01/21
2 : 1
ليگ دسته سه
صنعت ساري
صنعت ساري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
چوکا تالش 1:2 صنعت ساري 1396/01/21 ليگ دسته سه
صنعت ساري 1:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/15 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 1:0 صنعت ساري 1396/01/09 ليگ دسته سه
صنعت ساري 0:0 شهداي رزکان کرج 1395/12/23 ليگ دسته سه
شهرداري کامياران 0:4 صنعت ساري 1395/12/17 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات