صنعت ساري

صنعت ساري

بازی پیش رو

آخرین بازی

خوشه طلايي ثنا
خوشه طلايي ثنا
1396/02/02
5 : 2
ليگ دسته سه
صنعت ساري
صنعت ساري

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
خوشه طلايي ثنا 2:5 صنعت ساري 1396/02/02 ليگ دسته سه
صنعت ساري 2:3 پيام مقاومت ساري 1396/01/28 ليگ دسته سه
چوکا تالش 1:2 صنعت ساري 1396/01/21 ليگ دسته سه
صنعت ساري 1:3 آلومينيوم آبسکون تهران 1396/01/15 ليگ دسته سه
اتحاد ساري 1:0 صنعت ساري 1396/01/09 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات