کيان بختياري شهرکرد

کيان بختياري شهرکرد

بازی پیش رو

آخرین بازی

مس نوين کرمان
مس نوين کرمان
1396/02/03
2 : 1
ليگ دسته سه
کيان بختياري شهرکرد
کيان بختياري شهرکرد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
مس نوين کرمان 1:2 کیان بختیاری 1396/02/03 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 2:3 پرسپوليس گناوه 1396/01/28 ليگ دسته سه
شهرداري فيرزآباد 1:1 کیان بختیاری 1396/01/22 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 0:0 شاهين پارس تهران 1396/01/16 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 1:0 پاراگ تهران 1396/01/10 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات