کيان بختياري شهرکرد

کيان بختياري شهرکرد

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداري فيرزآباد
شهرداري فيرزآباد
1396/01/22
1 : 1
ليگ دسته سه
کيان بختياري شهرکرد
کيان بختياري شهرکرد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداري فيرزآباد 1:1 کیان بختیاری 1396/01/22 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 0:0 شاهين پارس تهران 1396/01/16 ليگ دسته سه
کیان بختیاری 1:0 پاراگ تهران 1396/01/10 ليگ دسته سه
شهرداري بم 2:1 کیان بختیاری 1395/12/23 ليگ دسته سه
پرسپوليس برازجان 2:1 کیان بختیاری 1395/12/18 ليگ دسته سه

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات