شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

بازی پیش رو

آخرین بازی

شهرداری بندرعباس
شهرداری بندرعباس
1395/12/04
1 : 1
ليگ دسته دو
شهرداري ماهشهر
شهرداري ماهشهر

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
شهرداری بندرعباس 1:1 شهرداري ماهشهر 1395/12/04 ليگ دسته دو
بادران نوين تهران 3:2 شهرداری بندرعباس 1395/11/27 ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس 0:0 شهرداري کاشان 1395/11/20 ليگ دسته دو
شهرداري فومن 1:3 شهرداری بندرعباس 1395/11/11 ليگ دسته دو
شهرداری بندرعباس 2:2 شهرداري اروميه 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات