فولاد یزد

فولاد یزد

بازی پیش رو

آخرین بازی

فجر سپاسي شیراز
فجر سپاسي شیراز
1396/02/04
2 : 0
لیگ دسته یک جدید
فولاد یزد
فولاد یزد

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
فجر 0:2 فولاد یزد 1396/02/04 لیگ دسته یک جدید
فولاد یزد 0:1 نساجی.م 1396/01/28 لیگ دسته یک جدید
ایرانجوان بوشهر 1:2 فولاد یزد 1396/01/22 لیگ دسته یک جدید
فولاد یزد 0:1 نفت.م.س 1396/01/16 لیگ دسته یک جدید
راه آهن 0:0 فولاد یزد 1396/01/10 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات