سیاه جامگان

سیاه جامگان

  • تاریخ تاسیس: 1349
  • ثامن الائمه مشهد

بازی پیش رو

آخرین بازی

سیاه جامگان
سیاه جامگان
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)

ايوب کلانتري
(بازیکن سابق)

10 1369/09/06 0 ریال

حميد رضا علي عسگري
(بازیکن سابق)

24 1369/03/04 0 ریال

رضا درويشي
(بازیکن سابق)

7 1365/08/29 0 ریال
روح الله سيف اللهي مقدم 27 1369/10/22 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
سعيد دقيقي ماسوله 50 1364/11/01 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
سيد ميثم حسيني 6 1366/03/17 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
عباس مرداسي 33 1361/10/01 95/96فصل 700,000,000 ریال
عبدالرضا زارعي 28 1374/11/01 96/97فصل 500,000,000 ریال
عليرضا جليلي 94 1363/06/28 95/96فصل 700,000,000 ریال
غلامحسين بادامکي 8 1360/06/22 95/96فصل 3,000,000,000 ریال
گوران جرکويچ 86 1365/11/10 95/96فصل 960,000,000 ریال
محمد ناصري 21 1372/01/29 97/98فصل 2,600,000,000 ریال
محمد رضا خانزاده 4 1370/02/21 95/96فصل 4,000,000,000 ریال
مسعود همامي 44 1362/02/11 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
ميلاد ميداودي 91 1363/10/30 95/96فصل 800,000,000 ریال
وحيد عسگري کاريزي 31 1364/01/01 95/96فصل 700,000,000 ریال
عباس عسکري 90 1369/06/20 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
محسن آقايي 5 1373/10/28 96/97فصل 600,000,000 ریال
محسن آذرباد 70 1368/08/21 95/96فصل 700,000,000 ریال

سعيد مرادي
(بازیکن سابق)

23 1368/06/30 0 ریال
مصطفي احمدي 9 1366/12/24 95/96فصل 3,750,000,000 ریال
سالار افراسيابي 14 1370/06/19 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
رضا شربتي 3 1373/11/27 98/99فصل 1,000,000,000 ریال

جواد مولايي
(بازیکن سابق)

18 1364/01/01 0 ریال
مرتضي رنجبر 11 1369/01/07 96/97فصل 1,500,000,000 ریال
مرتضي قديمي پور 12 1373/06/05 97/98فصل 500,000,000 ریال

مهران عسگري
(بازیکن سابق)

66 1375/11/22 0 ریال
پيام ملکيان 2 1372/10/23 96/97فصل 500,000,000 ریال

مهدي مناري زاده
(بازیکن سابق)

1369/07/07 0 ریال
اصغر جعفري 19 1373/01/26 96/97فصل 600,000,000 ریال
امير محمد پاکزاد 29 1375/08/07 95/96فصل 50,000,000 ریال
ميلاد شکرزاده 22 1374/10/23 96/97فصل 400,000,000 ریال
اميرحسين حتم لو 16 1376/02/16 96/97فصل 500,000,000 ریال
فرشاد هاشمي 88 1375/11/01 96/97فصل 500,000,000 ریال

محمدعلي اميري مقدم
(بازیکن سابق)

99 1377/04/21 0 ریال

آندره نازاريو
(بازیکن سابق)

1 1362/02/09 0 ریال
موسي ترايوره 17 1369/03/09 95/96فصل 6,300,000,000 ریال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
رمضان شکري 1351/06/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
اکبر ميثاقيان 1333/11/01 95/96فصل 600,000,000 ریال
عليرضا رجب زادگان 1334/08/10 95/96فصل 200,000,000 ریال
غلامحسين نخوديان 1343/06/22 95/96فصل 350,000,000 ریال
آرمين رهبر 1352/06/21 95/96فصل 200,000,000 ریال
اکبر محمدي ارگي 1354/05/23 95/96فصل 150,000,000 ریال
عليرضا رهقي 1356/01/22 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
محمد علي زارع 1348/12/07 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
عباس دهقاني 1348/06/22 95/96فصل 500,000,000 ریال
سيد حسين کاريز نوي 1348/05/19 95/96فصل 150,000,000 ریال
مسعود حکم آبادي 1369/03/31 95/96فصل 50,000,000 ریال
پويا احساني 1362/01/17 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
پژمان نجات پور 1356/06/30 95/96فصل 100,000,000 ریال
منصور شفيعي جعفرآباد 1339/03/02 95/96فصل 500,000,000 ریال
حسين الفاطمي 1346/04/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
مرتضي شفيعي 1344/02/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
جواد ملکوتي 1357/03/15 95/96فصل 300,000,000 ریال

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
س. جامگان 0:1 پرسپولیس 1396/02/14 لیگ برتر
ماشین سازی 1:0 س. جامگان 1396/02/09 لیگ برتر
س. جامگان 2:1 پيکان 1396/01/31 لیگ برتر
صنعت نفت 1:1 س. جامگان 1396/01/25 لیگ برتر
س. جامگان 1:2 اس.خوزستان 1396/01/16 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات