کاسپین قزوین

کاسپین قزوین

بازی پیش رو

آخرین بازی

کاسپین قزوین
کاسپین قزوین
1395/12/03
2 : 0
ليگ دسته دو
آلومينيوم هرمزگان
آلومينيوم هرمزگان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
کاسپین ق 0:2 آلومينيوم 1395/12/03 ليگ دسته دو
شاهين شهرداري بوشهر 0:0 کاسپین ق 1395/11/26 ليگ دسته دو
شاهين ماهشهر 1:0 کاسپین ق 1395/11/19 ليگ دسته دو
کاسپین ق 1:1 پاس 1395/11/11 ليگ دسته دو
هف سمنان 2:1 کاسپین ق 1395/11/04 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات