مس رفسنجان

مس رفسنجان

بازی پیش رو

آخرین بازی

اکسين البرز
اکسين البرز
1396/07/24
1 : 1
لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان
مس رفسنجان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
اکسين البرز 1:1 مس رفسنجان 1396/07/24 لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان 0:1 راه آهن 1396/07/18 لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان 0:0 شهرداري 1396/07/02 لیگ دسته یک جدید
گل گهر 0:0 مس رفسنجان 1396/06/27 لیگ دسته یک جدید
مس رفسنجان 0:1 شهرداري ماهشهر 1396/06/11 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات