اعلام برنامه هفته ششم تا هشتم لیگ قهرمانی نونهالان ‏

ساعت 12:34 چهار شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

کمیته مسابقات برنامه هفته ششم تا هشتم لیگ قهرمانی نونهالان باشگاه های کشور در فصل ‏‏98-97 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی  سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته ششم
جمعه 27 مهر 97‏
سپاهان گرگان– استیل البرز آق قلا ‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  آزادی گرگان
متین بابل- نود آمل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  شهداء بابل
پیشگامان مشهد- کیا تهران‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  تختی مشهد ‏
ذوب آهن نسل جوان- سرخپوشان ساری‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  تختی مشهد ‏
شهدا قائمشهر- پدیده ساری‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  مولایی ‏ قائمشهر
ملوان بندر انزلی- ایرانمهر باباخانی‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  حسن رود انزلی ‏
مهدیه تبریز- ماشین سازی تبریز‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  پارک صنعت تبریز
ذوب آهن اردبیل- شهرداری اردبیل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  علی دایی اردبیل
شهرداری رشت- عقاب زاگرس کرمانشاه‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  عضدی رشت
نوین فولا یزد- البدر بندر کنگ‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  کارگران یزد
آریان اهواز- خلیج فارس شیراز‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  تختی اهواز
آبی پوشان رامشیر- حافظ شیراز‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  تختی رامشیر
استقلال بوشهر- پارس برازجان‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  بهشتی بوشهر
نوژن اصفهان-ذوب آهن اصفهان ‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  آزادی خوراسگان
مس رفسنجان- مس کرمان‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  شهداء رفسنجان

هفته هفتم
جمعه 4 آبان 97‏
البدر بندر کنگ- مس رفسنجان‏- ساعت 14:45 – ورزشگاه  اختصاصی بندر کنگ
حافظ شیراز- مس کرمان‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  صنایع زرهی شیراز
نوژن اصفهان- نوین فولا یزد‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  آزادی خوراسگان
پارس برازجان -خلیج فارس شیراز ‏‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  تختی برازجان
استقلال بوشهر- آبی پوشان رامشیر ‏‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  بهشتی بوشهر
فولاد خوزستان- آریان اهواز‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  اختصاصی اهواز
سرخپوشان ساری- پیشگامان مشهد ‏‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  داراب ساری
کیمیا دشت آق قلا- کیا تهران‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  شهداء آق قلا
سپاهان گرگان- ذوب آهن نسل جوان‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  آزادی گرگان
نود آمل- پدیده ساری‏- ساعت 13 – ورزشگاه  اجبارکلا آمل
ایرانمهر باباخانی- شهدا قائمشهر‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  باباخانی تهران
متین بابل- ملوان بندر انزلی ‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  شهداء بابل
مهدیه تبریز- شهرداری رشت‏- ساعت 15:30 – ورزشگاه  پارک صنعت تبریز
ماشین سازی تبریز- شهرداری اردبیل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  شیخ محمد خیابانی
عقاب زاگرس کرمانشاه- ذوب آهن اردبیل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  کرمانشاه


هفته هشتم

جمعه 11 آبان 97‏
نوین فولا یزد- حافظ شیراز- ساعت 14:45- ورزشگاه کارگران یزد
مس کرمان- البدر بندر کنگ‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  سلیمی کیا کرمان
مس رفسنجان- نوژن اصفهان‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  شهدا رفسنجان
آبی پوشان رامشیر- پارس برازجان‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  تختی ‏ رامشیر
خلیج فارس شیراز- فولاد خوزستان‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  دستغیب شیراز
آریان اهواز- استقلال بوشهر‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  تختی اهواز
ذوب آهن نسل جوان- استیل البرز آق قلا‏- ساعت 12:30 – ورزشگاه  تختی مشهد ‏
کیا تهران- سرخپوشان ساری‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  مادران تهران
پیشگامان مشهد- سپاهان گرگان‏- ساعت 14:45 – ورزشگاه  تختی مشهد ‏
ملوان بندر انزلی- نود آمل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  حسن رود انزلی ‏
پدیده ساری- ایرانمهر باباخانی‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  اختصاصی تیرکلا
شهدا قائمشهر- متین بابل‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  مولایی قراخیل قائمشهر
شهرداری رشت- ماشین سازی تبریز‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  عضدی رشت
شهرداری اردبیل- عقاب زاگرس کرمانشاه ‏‏- ساعت 12:30 – ورزشگاه  علی دایی اردبیل
ذوب آهن اردبیل- مهدیه تبریز‏- ساعت 14:30 – ورزشگاه  علی دایی اردبیل