1397/06/01

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان

20:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 5

شرایط آب و هوا: مساعد

ورزشگاه خانگی: شهید وطنی

تعداد تماشاچی : 11000 نفر

رخداد های بازی

12 ميلاد خدايي اصل

علي اصغر عاشوري 52

92 موسي کوليبالي

فرشاد فرجي خنکداري 92

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

عرفان کاظمي 77
عباس عسکري 11 80 حسين دوستدار 23
حکيم نصاري 8 62 صادق صادقي بابا احمدي 20
يوسف وکيا 40
ميلاد اسفيني فراهاني 12
موسي کوليبالي 5
سيد پيمان ميري 17
ميلاد خدايي اصل 6
مجتبي بيژن 4
عليرضا عليزاده 66

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

فرشيد مهمدي 19
حبيب فرعباسي 33
اکبر آفاقي 9
حسين دوستدار 23
سيد محمد حسيني 18
صادق صادقي بابا احمدي 20

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سجاد آشوري ميداني 70 83 مهرداد عبدي 6
علي شجاعي 20 68 شاهين مجيدي 88
علي اصغر عاشوري 8 78 سيد محمد ميري 19
محمدامين رضايي 40
محمد عباس زاده 33
محمد آبشک 13
حميدرضا ديوسالار 23
حامد شيري 18
فرشاد فرجي خنکداري 3

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

ابوالفضل علايي 30
نيما ميرزازاد 44
نيما مختاري 11
سيد محمد ميري 19
شاهين مجيدي 88
مهرداد عبدي 6
مجتبي ممشلي 5