زمان انتشار:۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اسامی محرومان هفته هجدهم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته هجدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان در هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۱۰/۲۶
اسامی محرومان هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته هفدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته هفدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۱۰/۲۲
وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم
وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در تیم های جدید در نیم فصل دوم

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیانی که در نیم فصل، باشگاه خود را تغییر می دهند را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اسامی محرومان هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته شانزدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۱۰/۰۷
اسامی محرومان نیمه نهایی جام حذفی
اسامی محرومان نیمه نهایی جام حذفی

کمیته مسابقات اسامی محرومان مرحله نیمه نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۲۹
اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی هفته پانزدهم لیگ برتر
اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی هفته پانزدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان سه اخطاره و اخراجی هفته پانزدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۲۸
اسامی محرومان مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اعلام شد
اسامی محرومان مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۲۳
اسامی محرومان انضباطی هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان انضباطی هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان انضباطی هفته چهاردهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۲۱
اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی بازیکنانی که با کارت زرد و قرمز محروم شدند را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۱۷
اسامی محرومان انضباطی هفته سیزدهم لیگ برتر
اسامی محرومان انضباطی هفته سیزدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان انضباطی هفته سیزدهم لیگ برتر فصل 96-95 را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۹/۰۹
اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۸/۰۵
اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۷/۲۸
اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر اعلام شد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۷/۲۲
اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر
اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، محرومان هفته هشتم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۲۹
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۲۴
اعلام اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر
اعلام اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان در هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۱۸
اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۹/۰۷
اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر اعلام شد
اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۹/۰۲
عبدالله کرمی تنها محروم مرحله یک چهارم و نیمه نهایی جام حذفی
عبدالله کرمی تنها محروم مرحله یک چهارم و نیمه نهایی جام حذفی

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان مرحله یک چهارم نهایی و یک دیدار در مرحله نیمه نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۸/۲۷
اعلام اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر
اعلام اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته دوازدهم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۸/۱۱
اعلام اسامی محرومان جام حذفی
اعلام اسامی محرومان جام حذفی

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان مرحله یک چهارم و یک هشتم نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۸/۰۶
اسامی بازیکنان محروم هفته یازدهم لیگ برتر
اسامی بازیکنان محروم هفته یازدهم لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی بازیکنان محروم هفته یازدهم لیگ برتر را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۸/۰۴
اعلام اسامی محرومان هفته دهم
اعلام اسامی محرومان هفته دهم

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته دهم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد.

زمان انتشار:۱۳۹۴/۰۷/۲۹
مهدی طارمی مقابل ملوان بندر انزلی بازی می کند
مهدی طارمی مقابل ملوان بندر انزلی بازی می کند

مهدی طارمی در دیدار با ملوان بندر انزلی از سری مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور می تواند به میدان برود.