گزارش AFC از تماشاگران حاضر در جام جهانی

ساعت 09:55 سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

بازی دوستانه امید ایران و پارس جنوبی جم

ساعت 09:46 سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

کلاس آموزشی نقل و انتقالات

ساعت 10:16 شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

انگلیس- کلمبیا

ساعت 10:23 چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

سوئیس - سوئد

ساعت 09:31 چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

برزیل - مکزیک

ساعت 11:48 سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷

ژاپن - بلژیک

ساعت 11:40 سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷

آرژانتین - فرانسه

ساعت 14:18 دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷

اروگوئه - پرتغال

ساعت 14:05 دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷