-۱۲:۳۰

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
 		مربی تیم ملی به گیتی پسند پیوست

مربی تیم ملی به گیتی پسند پیوست

محمد هاشم زاده کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال و مربی تیم ملی با حضور در دفتر باشگاه و توافق با مسئولین به عنوان مربی و دستیار رضا لک به گیتی پسسند پیوست.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت باشگاه خبر نگاران جوان&nbsp; ، <span style="color:#4d4d4d;font-family:RTNassim;font-size:17px;text-align:-webkit-right;background-color:#ffffff;"></span>محمد هاشم زاده کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال و مربی تیم ملی با حضور در دفتر باشگاه و توافق با مسئولین به عنوان مربی و دستیار رضا لک به گیتی پسسند پیوست.<div class="body"><span "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:=""></span><div><br "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:="" /><span "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:="">محمد هاشم زاده در کارنامه خود عناوین متعدد قهرمانی لیگ ، آسیا و عنوان سومی جهان را دارد.</span><div><span "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:=""><br /></span></div><div><span "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:=""><br /></span></div><div><span "myriad="" 18px;="" 255);"="" 255,="" arial;="" b="" background-color:="" capitalize;="" font-size:="" justify;="" mitra",="" pro",="" rgb(255,="" text-align:="" text-transform:=""></span></div></div><div class="wrapper"></div></div>NULL
کلید واژه ها :