-۱۸:۳۰

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
 		تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان (عکس)

تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان (عکس)

تیم ملی فوتبال عصر امروز به تمرینات خود در ارمنستان ادامه داد.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت باشگاه خبر نگاران جوان،&nbsp;<span style="text-align:-webkit-right;"> </span>ملي پوشان فوتبال ايران در ادامه تمرينات خود در ارمنستان عصر امروز در كمپ تيمهاي ملي اين كشور ١٢٠ دقيقه تمرين كرد.<div class="body"><div style="margin:0px auto;">اين تمرين از ساعت ١٦:١٥ در سالن بدنسازي اين كمپ آغاز شد. اين تمرين ابتدايي با نظارت كارلوس كي روش برگزار شد. در ادامه و بعد از اين تمرين سي دقيقه اي بازيكنان به زمين چمن آمدند و در هوايي خوب به تمرين پرداختند.</div><div style="margin:0px auto;">شروع اين تمرين كارهاي ابتدايي انفرادي همراه با توپ بود. سپس بازيكنان حاضر در اردو دو به دو تقسيم شدند و به پاسكاري پرداختند.</div><div style="margin:0px auto;">بخش بعدي به عبور از موانع با استارتهاي انفجاري و ضربه به دروازه هاي كوچك اختصاص داشت كه اين بخش بر نشاط و جديت تمرين افزود.</div><div style="margin:0px auto;">در ادامه كي روش با تقسيم كردن بازيكنان به دو گروه سبز و نارنجي از بازيكنان خواست با تمركز راههاي مختلف تهاجمي و تدافعي را تمرين كنند. تمركز خواسته اصلي سرمربي تيم ملي در اين بخش بود. عملكرد بازيكنان در اين قسمت بارها با تشويق كي روش همراه شد و او از عملكرد بازيكنان در اين بخش از تمرين ابراز رضايت كرد.</div><div style="margin:0px auto;">سه دروازه بان حاضر در اردوي تيم ملي نيز تمرينات اختصاصي خود را انجام دادند.</div><div style="margin:0px auto;">پژمان منتظري مدافع تيم ملي هم تمرينات پس از دوران جراحيش را اين روزها پشت سر مي گذارد.</div><div style="margin:0px auto;">مرتضي پورعلي گنجي مدافع ايراني تيم السد قطر هم ساعاتي پس از ورودش به اردوي تيم ملي همزمان با تمرين ملي پوشان در سالن، تمرين ريكاوري انجام داد.</div><div><br /></div><div style="text-align:center;"><img alt="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" height="300" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/4/5201576_271.jpg" style="border:none;" title="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" width="500" /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;"><img alt="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" height="300" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/4/5201578_621.jpg" style="border:none;" title="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" width="500" /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;"><img alt="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" height="300" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/4/5201579_308.jpg" style="border:none;" title="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" width="500" /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;"><img alt="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" height="300" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/4/5201580_144.jpg" style="border:none;" title="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" width="500" /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;"><img alt="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" height="300" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/4/5201581_376.jpg" style="border:none;" title="تمرین ١٢٠ دقیقه ای تیم ملی در ایروان + عکس" width="500" /></div><div><br /></div><div></div><div class="wrapper"></div></div>NULL
کلید واژه ها :