-۱۵:۵۰

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت ورزش مشخص شد

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت ورزش مشخص شد

وزیر ورزش و جوانان، سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی را مشخص کرد.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت فارس <p class="rtejustify">به گزارش ، با رفتن عبدی افتخاری به فدراسیون اسکی، وزارت ورزش سرپرست دفتر نظارت و برنامه ریزی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان را مشخص کرد.</p><p class="rtejustify">در حکمی از سوی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، شهرام منکرسی به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.</p><p class="rtejustify">قبل از عبدی افتخاری، رغبتی در این پست سالها فعالیت داشت.</p><p class="rtejustify"></p>
کلید واژه ها :