زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
تغییر ورزشگاه چند دیدار از لیگ دسته دوم فوتبال کشور

تغییر ورزشگاه چند دیدار از لیگ دسته دوم فوتبال کشور

طبق اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ، دیدار مقاومت تهران-هف سمنان از هفته هفتم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در ورزشگاه 5 آذر تهران برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، همچنین محل برگزاری دیدار شهرداری بندرعباس-شهرداری کاشان از هفته هفتم مسابقات ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس و محل برگزاری دیدار تیمهای سردار بوکان-ماهان شوشتر از هفته هفتم مسابقات لیگ دسته دوم مورخ چهارشنبه 27 آبان 94  ورزشگاه وحدت بوکان اعلام می شود.
گفتنی است محل برگزاری دیدارهای تیمهای اکسین البرز و یاران غدیر هشتگرد(نمایندگان استان البرز در لیگ دسته دوم ) از هفته هفتم تا دوازدهم  لیگ دسته دوم ، ورزشگاه شریعتی 1 کرج اعلام می شود.
 
کلید واژه ها :