زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
اعلام برنامه هفته اول تا سوم لیگ برتر نوجوانان

اعلام برنامه هفته اول تا سوم لیگ برتر نوجوانان

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه هفته اول تا سوم رقابهای لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتها به شرح زیر است:
گروه اول 
هفته اول  شنبه 23/8/1394

استعداد جوان مشهد – پدیده مشهد-ساعت 14:15 - تختی مشهد
دانش فریدون کنار -پدیده ساری- ساعت 14:15  آزادی فریدونکنار مازندران
متین بابل-عقاب بندرترکمن - ساعت 14:15 موزیرج بابل مازندران
هفته دوم  جمعه 29/8/1394
دانش فریدون کنار-  استعداد  جوان مشهد- ساعت 14:15 آزادی فریدونکنار 
عقاب بندرترکمن- پدیده مشهد - ساعت 14:15 قاندومی بندرترکمن گلستان
پدیده ساری-متین بابل - ساعت 14:15 اختصاصی ساری مازندران
هفته سوم   پنجشنبه 5/9/1394
استعداد  جوان مشهد- عقاب بندرترکمن- ساعت 14:15 تختی مشهد
متین بابل- دانش فریدون کنار - ساعت 14:15 موذیرج بابل مازندران
پدیده مشهد- پدیده ساری       -  ساعت 12:00 تختی مشهد 
هفته چهارم پنجشنبه 12/9/1394
متین بابل –استعداد جوان مشهد 14:0 موزیرج بابل مازندران
پددیده ساری- عقاب بندر ترکمن 14:00 آزادی تیرکلا ساری مازندران
دانش فریدونکنار- پدیده مشهد 14:00 آزادی فریدونکنار مازندران
هفته پنجم 
پنجشنبه 19/9/1394

پدیده مشهد- متین بابل 14:00 تختی مشهد
عقاب بندر ترکمن- دانش فریدونکنار 14:00 قاندومی بندرترکمن گلستان
جمعه 20/9/1394
استعداد جوان مشهد- پدیده ساری 12:00 تختی مشهد خراسان رضوی

گروه دوم 
هفته اول شنبه 23/8/1394

گسترش فولاد تبریز- داماش گیلان 14:15 محمد خیابانی تبریز
ملوان بندر انزلی- دخانیات گیلان 14:15 کلویر انزلی گیلان
شهرداری تبریز- تراکتور سازی تبریز 14:15 پارک صنعت تبریز
هفته دوم  جمعه 29/8/1394
ملوان بندر انزلی- گسترش فولاد تبریز 14:15 کلویر انزلی گیلان
تراکتورسازی تبریز-داماش گیلان 14:15 اختصاصی تبریز
دخانیات گیلان-شهرداری تبریز 14:15 عضدی رشت گیلان
هفته سوم  پنجشنبه 5/9/1394
گسترش فولاد تبریز-  تراکتورسازی تبریز14:15 محمد خیابانی تبریز
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی 14:15 پارک صنعت تبریز
داماش گیلان- دخانیات گیلان 14:15 سردار جنگل رشت گیلان
هفته چهارم  پنج شنبه 12/9/1394
شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز 14:00 پارک صنعت تبریز
دخانیات گیلان- تراکتورسازی تبریز 14:00 عضدی رشت گیلان
جمعه 13/9/1394 ملوان بندر انزلی -داماش گیلان14:00 کلویر انزلی گیلان
هفته پنجم  پنجشنبه 19/9/1394
تراکتورسازی تبریز - ملوان بندر انزلی 14:00 اختصاصی تبریز
جمعه 20/9/1394
گسترش فولاد تبریز- دخانیات گیلان 14:00 محمد خیابانی تبریز
داماش گیلان -شهرداری تبریز 14:15 عضدی رشت گیلان
گروه سوم 
هفته اول شنبه 23/8/1394

پور البرز-صبای قم 14:15 اول 22 بهمن ولد آباد کرج البرز
سپاهان اصفهان- پتوی لاله اصفهان 14:15 صفائیه صفائیه اصفهان
ذوب اهن اصفهان-مقاومت تهران 14:15 مطهری درچه اصفهان
هفته دوم  جمعه 29/8/1394
سپاهان اصفهان- پور البرز 14:15 صفائیه اصفهان
مقاومت تهران- صبای قم 14:15 5 آذر تهران تهران
پتوی لاله اصفهان- ذوب آهن اصفهان 14:15 فخر اصفهان اصفهان
هفته سوم پنجشنبه 5/9/1394
پور البرز- مقاومت تهران 14:15 22 بهمن ولد آباد کرج البرز
ذوب آهن اصفهان- سپاهان اصفهان 14:15 مطهری درچه اصفهان
صبای قم- پتوی لاله اصفهان 14:15 حیدریان قم
هفته چهارم  پنجشنبه 12/9/1394
ذوب اهن اصفهان- پور البرز 14:00 مطهری درچه اصفهان
پتوی لاله اصفهان- مقاومت تهران 14:00 فخر اصفهان
سپاهان اصفهان- صبای قم 14:00 صفائیه اصفهان
هفته پنجم جمعه 20/9/1394
پور البرز -پتوی لاله اصفهان 14:00 22 بهمن ولد آباد کرج
صبای قم -ذوب اهن اصفهان 14:00 حیدریان قم
مقاومت تهران- سپاهان اصفهان 14:00 5 آذر تهران
گروه چهارم 
هفته اول شنبه 23/8/1394

 نفت و گاز گچساران-  حافظ شیراز 14:15 اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
نفت آبادان- نفت اهواز 14:15 پیروز آبادان خوزستان
فولاد خوزستان- استقلال بوشهر 14:15 اختصاصی اهواز خوزستان
هفته دوم جمعه 29/8/1394
نفت آبادان-نفت و گاز گچساران 14:15 پیروز آبادان خوزستان
استقلال بوشهر-  حافظ شیراز 14:15 قدس بوشهر بوشهر
نفت اهواز- فولاد خوزستان 14:15 اختصاصی اهواز
هفته سوم پنجشنبه 5/9/1394
نفت و گاز گچساران- استقلال بوشهر 14:15 اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
فولاد خوزستان- نفت آبادان 14:15 اختصاصی اهواز
حافظ شیراز- نفت اهواز 14:15 صنایع زرهی شیراز
هفته چهارم 
جمعه 13/9/1394

نفت آبادان - حافظ شیراز 14:00 پیروز آبادان خوزستان
شنبه 14/9/1394
فولاد خوزستان -نفت و گاز گچساران 14:00 اختصاصی فولاد اهواز
نفت اهواز -استقلال بوشهر 14:00 اختصاصی نفت اهواز
هفته پنجم جمعه 20/9/1394
نفت و گاز گچساران- نفت اهواز 14:00 اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
حافظ شیراز- فولاد خوزستان 14:00 صنایع زرهی شیراز فارس
استقلال بوشهر- نفت آبادان 14:00 قدس بوشهر بوشهر
گروه پنجم 
هفته اول  شنبه  23/8/1394

نماینده بوشهر- مس کرمان 14:15 قدس بوشهر
آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ 14:15 تختی بندر عباس 
توانیر بندر عباس- فجر شهید سپاسی 14:15 اختصاصی توانیر بندر عباس 
هفته دوم  جمعه 29/8/1394
آلومینیوم هرمزگان- نماینده بوشهر 14:15 تختی بندر عباس
فجر شهید سپاسی- مس کرمان 14:15 دستغیب شیراز
البدر بندر کنگ- توانیر بندر عباس 14:15 اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
هفته سوم پنجشنبه 5/9/1394
نماینده بوشهر -فجر شهید سپاسی 14:15 قدس بوشهر
توانیر بندر عباس -آلومینیوم هرمزگان 14:15 اختصاصی توانیر بندر عباس
مس کرمان- البدر بندر کنگ 14:15 سلیمی کیا کرمان
هفته چهارم  پنجشنبه 12/9/1394
توانیر بندر عباس -نماینده بوشهر 14:00 اختصاصی توانیر بندر عباس هرمزگان
البدر بندر کنگ -فجر شهید سپاسی 14:00 اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
آلومینیوم هرمزگان- مس کرمان 14:00 تختی بندر عباس
هفته پنجم جمعه 20/9/1394
نماینده بوشهر- البدر بندر کنگ 14:00 قدس بوشهر
مس کرمان -توانیر بندر عباس 14:00 سلیمی کیا کرمان
فجر شهید سپاسی- آلومینیوم هرمزگان 14:00 دستغیب شیراز
 
کلید واژه ها : اعلام برنامه هفته اول تا سوم لیگ برتر نوجوانان