زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
میزبانی سایپا در ورزشگاه پاس قوامین تعلیق شد
تا برطرف شدن کامل نقص سیستم روشنایی

میزبانی سایپا در ورزشگاه پاس قوامین تعلیق شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد: تا برطرف نشدن نواقص سیستم روشنایی ورزشگاه پاس قوامین به سایپا اجازه میزبانی در این ورزشگاه داده نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد: به دلیل تکرار قطع برق در ورزشگاه پاس قوامین که ورزشگاه خانگی تیم سایپا در این فصل معرفی شده است سازمان لیگ تا برطرف شدن کامل نواقص سیستم روشنایی این ورزشگاه به سایپا اجازه برگزاری مسابقه در ورزشگاه پاس قوامین داده نخواهد شد.

در هفته اول مسابقات در بازی سایپا و گسترش فولاد تبریز برق ورزشگاه پاس قوامین قطع شد و امروز در جریان دیدار سایپا و گسترش در هفته پنجم لیگ برتر دوبار پیاپی برق این ورزشگاه قطع شد به همین دلیل کمیته مسابقات چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

کلید واژه ها : ورزشگاه- دستگردی