-۲۰:۰۰

زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
گزارش تمرین تیم ملی فوتبال
تمرین امروز عصرتیم ملی فوتبال؛

گزارش تمرین تیم ملی فوتبال

تمرین تیم ملی فوتبال ایران طبق معمول روزهای گذشته راس ساعت مقرر با حضور اکثریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ،<br /><div>&nbsp;*پیش از آغاز تمرین، دستیاران و تدارکات تیم ملی فوتبال از ساعت 17:30 موانع و تدارکات را چیدند.<div align="right"><div align="right"><br /></div><div align="right">**بازیکنان &nbsp;تیم ملی فوتبال ساعت 18 وارد زمین شدند و به سپک تاکرا و تنیس فوتبالی پرداختند.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**شوخی لوسیانو کروز با مهدی شریفی جالب بود و در لحظاتی جلب توجه می کرد.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**در ابتدای تمرین کی روش &nbsp;در مورد مشکل ممنوع الخروجی با سروش رفیعی و سید جلال حسینی،افشین پیروانی وخراطی(مدیر اجرایی) به صورت اختصاصی جلسه برگزار کرد.</div><div align="right"><br /></div><div align="right"><div align="right">**از ساعت 18.15 دقیقه تمرین تیم ملی شکل جدی به خود گرفت.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**کی روش امروز کاور بنفش بر تن دارد و در تمرین بازیکنان را هدایت می کند.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**ملی پوشان در ادامه به دویدن پرداختند و سپس حرکات کششی را زیر نظر دیگو در دستور کار قرار گرفت</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**و بعد از آن دو تیم سفید و قرمز به بازی هندبال که البته ضربات نهایی با ضربه سر بود پرداختند.</div><div align="right"><br /></div><div align="right"><div align="right">**دروازبانان در ابتدای تمرین از بازیکنان جدا شده و گرفتن شوت های نرم را در دستور کار قرار دادند و بازی دست رشته و پاس باپا رابه مدت 15 دقیقه به انجام دادند</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**بعد از تمرین فوق کی روش مراحل تمرین بعدی را توضیح داد و مارکار آقاجانیان کرا ترجمه را به عهده داشت.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**این تمرین فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین فوتبال در دو گروه قرمز و سفید &nbsp;بود و کاور ابی سروش رفیعی در تمرین وی را از دیگر بازیکنان متمایز کرد.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**سوشامکانی با پرس سینه از سرد شدن بدنش جلوگیری کرد.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**در &nbsp;بخش دیگری از تمرین &nbsp;کی روش &nbsp;محل استقرار بازیکنان در زمان ارسال کرنر را توضیح داد.&nbsp;</div><div align="right"><br /></div><div align="right">منصورابراهیم زاده نیز مهمان جدید تمرین امروز تیم ملی بود.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**کارلوس کی روش در تمرین امروز تاکید زیادی روی ضربات ایستگاهی داشت.</div><div align="right"><div align="right"><br /></div><div align="right">**پس ضربات کرنر فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین را در دستور کار خود قرار دادند که در این تمرین برخوردس بین سعید عزت اللهی و هاشم بیک زاده انجام شد که خوشبختانه یعنی عزت الهی پس از چند دقیقه به تمرین بازگشت.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">** در این تمرین دو دروازه به صورت استاندارد و چهار دروازه در گوشه های زمین قرار داشت.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**پس 15 دقیقه فوتبال درون تیمی مجددا ضربات کرنر رادر دستور کار قرار دادند.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**با این تفاوت که در تمرین قبلی دفاع حضور نداشت ولی در این بخش از تمرین دفاع نیز حضور داشت.</div><div align="right"><br /></div><div align="right">**کی روش در مواقعی تمرین را قطع کرده و نکات تاکتیکی را گوشزد کرد.</div><div align="right"><br /></div><div align="right"><div align="right">**سر مربی تیم ملی پس از تنفسی کوتاه و توضیحات لازم را گوشزد کرد و ضربات ایستگاهی در نقاط مختلف زمین را در دستور کار قرار داد.</div><div><br /></div></div></div></div><div align="right">در حال تکمیل...</div><div align="right"><br /></div><div align="right">/</div></div></div></div><div class="wrapper"></div>
کلید واژه ها : گزارش تمرین - تیم ملی فوتبال