زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
اعلام برنامه نشست خبری سرمربیان در هفته بیست و هشتم  لیگ برتر

اعلام برنامه نشست خبری سرمربیان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر

برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ،برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:
   

         پنج شنبه  10/2/94   ساعت          13      عصر( کنفرانس خبری پیش از بازی باشگاه پیروزی تهران)
        پنج شنبه  10/2/94   ساعت     13:30       عصر( کنفرانس خبری پیش از بازی باشگاه راه آهن تهران)
        پنج شنبه  10/2/94   ساعت         14       عصر( کنفرانس خبری پیش از بازی باشگاه سایپاالبرز)
        پنج شنبه  10/2/94   ساعت    14:30       عصر( کنفرانس خبری پیش از بازی باشگاه پیکان تهران)
  

کلید واژه ها : اعلام برنامه- نشست خبری -سرمربیان - هفته بیست و هشتم - لیگ برتر