زمان انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
اعلام  برنامه مسابقات مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال کشور

اعلام برنامه مسابقات مرحله دوم دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه بازی های مرحله دوم دور رفت از هفته اول تا دهم لیگ دسته دوم فصل 94-93 فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات لیگ دسته دوم از هفته اول تا دهم به شرح زیر می باشد:
هفته اول
دوشنبه 93/12/11 ساعت 14:30
نسل ابومسلم رهپویان – شهرداری زنجان -  ورزشگاه تختی مشهد
دوشنبه 93/12/11 ساعت 15
بعثت کرمانشاه – آلومینیوم اراک – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
خیبر خرم آباد – ایرانجوان خورموج –  ورزشگاه تختی خرم آباد
سپیدرود رشت – شهرداری ارومیه – ورزشگاه عضدی رشت
پارس جنوبی جم – کاسپین قزوین – ورزشگاه تختی جم
سه شنبه 93/12/12 ساعت 14:45
بهمن شیراز – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه حافظیه شیراز
هفته دوم
دوشنبه 93/12/18 ساعت14:30
نسل ابومسلم رهپویان - پارس جنوبی جم - ورزشگاه تختی مشهد
دوشنبه 93/12/18 ساعت14:45
استقلال آبی ب تهران - کاسپین قزوین –ورزشگاه شهدای هویزه تهران
دوشنبه 93/12/18 ساعت15
خیبر خرم آباد – بعثت کرمانشاه -  ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری ارومیه - آلومینیوم اراک - ورزشگاه تختی ارومیه
ایرانجوان خورموج - سپیدرود رشت - ورزشگاه تختی خورموج
شهرداری زنجان - بهمن شیراز - ورزشگاه 15 خرداد زنجان
هفته سوم
دوشنبه 12/ 93/25 ساعت 15
بعثت کرمانشاه - شهرداری ارومیه - ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
سپیدرود رشت - خیبر خرم آباد - ورزشگاه عضدی رشت
آلومینیوم اراک - ایرانجوان خورموج – ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم - استقلال آبی ب تهران - ورزشگاه تختی جم
بهمن شیراز - نسل ابومسلم رهپویان - ورزشگاه حافظیه شیراز
کاسپین قزوین - شهرداری زنجان – ورزشگاه رجایی قزوین
هفته چهارم
دوشنبه 94/1/10 ساعت16
نسل ابومسلم رهپویان – کاسپین قزوین – ورزشگاه تختی مشهد
دوشنبه 94/1/10 ساعت16:15
سپیدرود رشت – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه شهید عضدی رشت
ایرانجوان خورموج – شهرداری ارومیه -  ورزشگاه تختی خورموج
خیبر خرم آباد – آلومینیوم اراک – ورزشگاه تختی خرم آباد
بهمن شیراز – پارس جنوبی جم – ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری زنجان – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه 15  خرداد زنجان
هفته پنجم
دوشنبه 94/1/17 ساعت 16:15
آلومینیوم اراک – سپیدرود رشت – ورزشگاه امام خمینی اراک
کاسپین قزوین – بهمن شیراز – ورزشگاه رجائی قزوین
استقلال آبی ب تهران – نسل ابومسلم رهپویان مشهد – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
دوشنبه 94/1/17 ساعت 16:30
شهرداری ارومیه – خیبر خرم آباد – ورزشگاه تختی ارومیه
پارس جنوبی جم – شهرداری زنجان – ورزشگاه تختی جم
سه شنبه 94/1/18 ساعت 16:30
بعثت کرمانشاه – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
هفته ششم
چهارشنبه 26/ 1/ 94 ساعت 16:30
نسل ابومسلم رهپویان – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه تختی مشهد
چهارشنبه 94/1/26 ساعت 16:45
ایرانجوان خورموج – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه تختی خورموج
سپیدرود رشت – آلومینیم اراک – ورزشگاه شهید عضدی رشت
خیبر خرم آباد – شهرداری ارومیه - ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری زنجان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
بهمن شیراز – کاسپین قزوین – ورزشگاه حافظیه شیراز
هفته هفتم
چهارشنبه 94/2/2 ساعت 16:45
آلومینیم اراک – خیبر خرم آباد – ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم – بهمن شیراز – ورزشگاه تختی جم
استقلال آبی ب تهران – شهرداری زنجان – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
کاسپین قزوین – نسل ابومسلم رهپویان – ورزشگاه رجایی قزوین
چهارشنبه 94/2/2 ساعت 17
بعثت کرمانشاه – سپیدرود رشت – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
شهرداری ارومیه – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه تختی ارومیه
هفته هشتم
چهارشنبه 94/2/9 ساعت 16:45
استقلال آبی ب تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
نسل ابومسلم رهپویان مشهد – بهمن شیراز – ورزشگاه تختی مشهد
شهرداری زنجان – کاسپین قزوین – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
چهارشنبه 94/2/9 ساعت 17
شهرداری ارومیه – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه تختی ارومیه
خیبر خرم آباد – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی خرم آباد
ایرانجوان خورموج – آلومینیم اراک – ورزشگاه تختی خورموج
هفته نهم
سه شنبه 94/2/15 ساعت 16:45
پارس جنوبی جم – نسل ابومسلم رهپویان – ورزشگاه تختی جم
کاسپین قزوین – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه رجایی قزوین
بهمن شیراز – شهرداری زنجان – ورزشگاه حافظیه شیراز
سه شنبه 94/2/15 ساعت 17
بعثت کرمانشاه – خیبر خرم آباد – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
آلومینیم اراک – شهرداری ارومیه – ورزشگاه امام خمینی اراک
سپیدرود رشت – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه شهید عضدی رشت
هفته دهم
سه شنبه 94/2/22 ساعت 16:45
کاسپین قزوین  - پارس جنوبی جم – ورزشگاه رجایی قزوین
شهرداری زنجان  - نسل ابومسلم رهپویان – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
استقلال آبی ب تهران – بهمن شیراز – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
سه شنبه 94/2/22 ساعت 17
آلومینیم اراک – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه امام خمینی اراک
ایرانجوان خورموج – خیبر خرم آباد – ورزشگاه تختی خورموج
شهرداری ارومیه – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی ارومیه


کلید واژه ها : برنامه مسابقات - مرحله دوم - دور رفت - لیگ دسته دوم - فوتبال کشور