-۱۵:۰۰

زمان انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
ایران ۲ - بحرین 0 ؛ غرش شیرهای پارسی در سرزمین خاطره‌ها
جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ - استرالیا

ایران ۲ - بحرین 0 ؛ غرش شیرهای پارسی در سرزمین خاطره‌ها

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در اولین گام خود در پیکارهای جام ملت‌های آسیا بحرین را با ۲ گل شکست دهد.

<div style="text-align:justify;">به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در پیکارهای جام ملت&zwnj;های آسیا 2015 در ملبورن بحرین را با دو گل شکست دهد. </div><p class="rtejustify" style="text-align:justify;">در این بازی احسان حاج صفی در دقیقه 2+45 و مسعود شجاعی در دقیقه 71 گلزنی کردند.</p><p class="rtejustify" style="text-align:justify;">پیروزی شیرهای پارسی در شرایطی به ثمر رسید که پیش از این ملبورن یادآور خاطرات زیبایی برای ایرانی&zwnj;ها است و سکوی صعود ایران به جام جهانی 1998 بود.</p><p class="rtejustify" style="text-align:justify;"></p><p class="rtejustify" style="text-align:justify;"><strong>*این تصاویر را ببینید.</strong></p><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071678" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000543_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071680" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000545_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071686" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000554_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071685" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000552_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071693" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000561_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071696" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000565_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071687" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000555_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071691" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000559_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071695" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000563_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071699" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000568_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071701" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000570_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071702" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000571_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071705" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000574_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071698" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000567_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071703" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000572_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="margin:0px 10px;padding:5px;border:1px solid silver;clear:both;display:inline-block;background-color:#dddddd;"><img alt="" class="bodyimage" id="1071704" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000573_PhotoL.jpg" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="clear:both;background-color:#dddddd;border:solid 1px silver;padding:5px;margin:0 10px 0 10px;display:inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071820" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000616_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><center style="text-align:justify;"><p class="rtejustify" style="clear:both;background-color:#dddddd;border:solid 1px silver;padding:5px;margin:0 10px 0 10px;display:inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" height="360" id="1071821" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/10/21/13931021000617_PhotoL.jpg" width="517" /></p></center><p class="rtejustify" style="text-align:justify;"></p><div style="text-align:justify;"></div>
کلید واژه ها : ایران - بحرین - جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ - استرالیا