زمان انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
رونمایی از آرم جدید سازمان لیگ فوتبال ایران

رونمایی از آرم جدید سازمان لیگ فوتبال ایران

درمراسم قرعه کشی چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از آرم جدید سازمان لیگ فوتبال ایران نیز رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جایگاه و هویت  آرم سازمان لیگ فوتبال ایران به منظور داشتن هویتی مستقل و منسجم از پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عنصر اصلی و مرکزی استفاده شده است از این رو نه تنها هویتی منسجم به فرد دارد بلکه چرحش پرچم ایران به سمت مرکز و تشکیل فرم «و» بیانگر تاکید و اهمیت ایران اسلامی بر ورزش است.
در این صورت برای اینکه سازمان لیگ فوتبال ایرانب صورت یک سازمان مستقل عمل کند باید هویت واقعی خود را نیز حفظ کند.در طراحی فرم و رنگ این آرم از تنالیته های رنگ های پرچم ایران و و آبی و زرد به عنوان تداعی کننده پرچم وهویت ملی ایران و هویت ملی ایران و همچنین خلیج همیشه فارس و خورشید استفاده شده است.
بیان این مطلب ضروری است که این آرم در مقایسه با آرم سایر لیگ های دنیا   تکراری نبوده ،با این توضیح که از حرکت های عمودی و سپر که بیانگر صلیب و جنگ های صلیبی است کاملا اجتناب شده است.
از منظر دیگر ،تمامی مفاهیم ایستایی ،حرکت آرم به سمت مرکزکه تاکید بر چرخش ،هیجان و فوتبال دارد که در نهایت طراحی آرم سازمان لیگ فوتبال ایران از سایر لیگ ها کاملا متمایز می کند

کلید واژه ها : رونمایی - آرم جدید -سازمان لیگ فوتبال ایران