نیمار برترین دریبل زن/مسی بهترین شوت زن+عکس

ساعت 00:43 چهار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

آمار منتشره نشان می‌دهد مسی با 223 شوت بیشترن شلیک را به سمت دروازه رقبا داشته و نیمار با 212 دریبل برترین دریبل زن در سال گذشته بوده است.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت فارس برترین های اروپا در تمام بخش‌ها نیمار برترین دریبل زن/مسی بهترین شوت زن+عکس

آمار منتشره نشان می‌دهد مسی با 223 شوت بیشترن شلیک را به سمت دروازه رقبا داشته و نیمار با 212 دریبل برترین دریبل زن در سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار منتشره برترین های فوتبال در بخش‌های مختلف به شکل زیر است:

مسی با 223 شوت بیشترین شوت را به سمت دروازه‌های رقبا شلیک کرده است.جورجینیو با 3222 پاس، اوزیل با 114 پاس کلیدی، نیمار با 212 دریبل موفق و نددی با 155 تکل،سیمون فالیته با 107 درگیری،;کریستین بنتکه با 249 دوئل موفق هوایی و بن می با 279 دفع توپ  و آلکس کورداز با 144 سیو در بخش‌های مختلف بازی در اروپا برترین هستند. 

 

کلید واژه